Wednesday, September 19, 2012

Ganpati Riddhi Siddhi Lakshmi Sadhana Shivir - Godhara

Date: 19 September 2012
 
Venue: Shri Dasha Shrimali Wanikavadi, Prabha Kunj Society, Near Rotary School, Chandani Chowk, Godhara, Panchmahal (Gujarat)

Organiser: Godhara - Manish Bhai 9726446336, Viral Bhai Soni 9925234536, Kamlesh Bhai Baria 8758829167, Uday Singh Bhal, Dalpat Singh, Kewal Singh 9712382911, Suresh Bhai 9825524748, Jeetubhai Rana 09909855196, Dilip Singh 8141714644, Ravindra Singh 9638908405, Arvind Singh 9714709712, Mahender Singh 9228805071, Jodhpur (Kheda) - Balu Bhai 9714328869, Chatra Singh Jhala 9662371244, Jyanti Bhai 99041250480, Bhupender Bhai Jhala 8238169700, Fatehsingh Thakur 9726080469, Ranjeet Singh 9925782866, Shanbahi Thakur 9426772942, Jaywant Singh Solanki 992496104, Khambhat - Kanubhai Patel 9825441050, Bhavesh Bhai Patel 9624722800, Ahmedabad - Vijay Lakshmi Ben 9898358197, Bablubhai 9998137176, Dharmendra Bhai 9824382108, Baroda - Lalit Prasad 09723208933, Rashmika Rawal 09898743110, Anand - Alpesh Rawa 09825669591, Narendra Joshi 09825336339, Dutta Bhai Vaswa 09537731344, Anil Bhai 09825669591, Kewal Singh Bariya 09978779721, Dakor - Alpesh Darji 09427587672, R.S. Pal 08140698810, Jawahar Sharma 09723671912, Vinod Bhai Jha
 

0 comments:

Post a Comment