Saturday, September 29, 2012

Anant Lakshmi Sadhana Shivir and Anant Chaturdashi Ganpati Mahotsav - Nepal

Date:  29, 30 September, 2012

Venue: Thtarhutiya Gaachi, Bada No. 4, Janakpur Dham, Nepal

Organiser: Janakpur - Virender Shah, Naronder Prasah Saha 9804814480, Amar Kumar Karn 9852025515, Sanjay Thakur 9804801666, Umesh Yadav 9844039674, Shripati Tiwari, Vechan Saha, Jitender Thakur, Dr. Brijkishore Lal Das, Sunchan Yadav 9807640881, Sanjeev Jaiswal 9844124303, Rajinder Kumar Rai, Kailash Thakur, Krishna Kumar Thakur 9854024167, Lakshman Saha, Manoj Kumar Yadav, Jaikumar Saha 9724158818, Jitender Saha 9844026323, Ratan Jaiswal 9844025590, Pradeep Yadav 981584950, Sishva (Rajviraj) - Nandkishore Jha, Shrawan Kumar Saha 9804704509, Shambhu Saha 9804724836, Viratnagar - Vishal Pandey, Devpura - Kailash Thakur, Virganj - Madan Kumar Malik, Julum Khargi, Chandrashekhar Verma, Rajviraj - Narender Das 9842832621, Laukaha (Bihar) - Gagandev 8092678890, Harinarayan Yadav 06277287585, Kritinarayan 08873678066, Madhubani - Rajinder Laldas 09471649807, Darbangha - Upnand Yadav 09534798383, Sanjay Pankaj, Rajiv Singh 9470028373, Vishnupur - Dr. A.K. Singh 8986027214, Vineet Shri 993472924, Devdhar - Mukutmani Sarevaar 9234534064
 

0 comments:

Post a Comment