Saturday, December 3, 2016

Purushottam Gauri Shakti Sadhana Mahotsav - Darbhanga (Bihar)

Date: 3, 4 December, 2016

Venue: Lalit Narayan Mithila Vishwavidyalaya Raj Ground, Darbhanga, Bihar


Organiser: Darbhanga - Sanjay Pankaj 7209171823, Ramnath Mahaseth 8083392706, Ranjit Singh 7765053703, Nand Kishore 9431608491, Madhusudan 9507202561, Shankar Chaudhary 9534658436, Anil Nikhil 9835261203, Upanand Yadav 9534798383, Ravi Sahu 7209161972, Shyam Paswan 9304317550, Shyam Sahu 9334367563, Kamal Paswan 8539092465, Jayesh Anand 9808207795, Raghavendra Mahato 9122871486, Parmeshwar Pathak 9934911565, Pradeep Chaudhary 9122980679, Amrish Kumar 7870485265, Mintu Mishra 9523234862, Lal Babu, Shiv Shankar, Mamta Kumari 8271171199, Rekha Pathak 9234272040, Dr.Dhirendra Prashad 9507043138 Vishwanath, Sanjiv Chaudhary, Durganand Jha, Balram Sahu 8809215432, Satya Narayan 9155049257, Bhugeshwar Diwakar 9473370042, Vivek Kumar 9798282819, Deepak Panjiyar 9334214623, Meera Pandey 9934947724, Aalok Kumar 9661060857, Aalendu Shekhar 8539898300, Neeraj Khanna, Munna, Anil, Manoj, Sanjiv, Anil Aarya, Subhash, Gidar Gunj - Shambhu Prashad 9546945775, Sanjeev 7654851879, Ravi Shankar, Taralahi - Dr.Hiralal Yadav, Ratanpura - Pawan, Sanjay, Baheri - Lalan Sahu, Dr.Navin, Arun Prashad, Dr.Dilip Yadav, Kusheshwar - Birbal, Amarnath, Ujjaina - Agni Dev Tiwari, Vinod, Mintu Tiwari, Lalit Dev, Sitamarhi - Vikas Mishra, Madhepura - Dr.Bivah Rani, Cooch Behar - Sunil Gupta, Kalaunjar - Arun Singh 8226868436, Ram Shringar 8873578168, Patna - Rajiv Kanth 9835280726, J.N. Rai, Nageshwar Prashad 9386717663, Divya Kumar Divyanshu 9128112117, Tuntun Yadav 9431827710, Ashok Karna 9234481950, Avinash Munna 8578011401, Murliganj - Virendra Thakur 9661675832, Uma Shankar Pandit 9534760110, Ranjan Yadav 8877752854, Mithilesh Yadav 9534327353, Kanchan Kanan 8292380514, Chittranjan - Paritosh Tiwari 8010088551


0 comments:

Post a Comment