Saturday, July 4, 2015

Maharudra Dhanlakshmi Triveni Shakti Sadhana Mahotsav - Allahabad (U.P.)

Date: 04 - 05 July 2015

Venue: K.P. College Community Hall, In Front of Medical Crossing, Allahabad, Uttar Pradesh

Organiser: Dr. Ajay Verma 9198603716, 7784928692, Satyendra Khushwaha 9919910002, Mahendra Maurya 8874207167, Gargi Rai 8381950222, Dinesh Yadav 9956195839, Kundan Singh Yadav 9956592753, Saurabh Shrivastava 9198186644, Lal Bihari Singh 9450625129, Shambhunath 8505876262, Manish Shekhar 9450718190, Bhramdeen 9335142741, Rajkumar 9452695174, Devender 9621317285, Amit Arya 8009383574, D.K. Pandey 975241963, Dr. Gyanendra Singh 9450632468, Dr. R.P. Sharma 9415634896, Dr. Sharad Verma 9935169609, Lucknow - Pramod Chopra 9450723618, Dr. Sanjeev 9450055822, Dr. Rakesh Verma 94155025591, Dr. Nandkishore Yadav 9415900316, Rajveer Singh 9838087024, Rahul Singh 9628000700, Gokul Vishwakarma 9792722915, Bholanath Yadav 7753881397, Mithilesh 8756824711, Jawaharlal 7607242204, Heeralal Maurya 9839126817, Ramkishore Maurya 9954781393, Manjulal Maurya 8953575177, Ramraj Maurya 8756273527, Santlal, Geeta Devi


0 comments:

Post a Comment