Thursday, December 25, 2014

Vinayak Ganpati Dhan Labh Vriddhi Sadhana Mahotsav - Nagpur (Maharashtra)

Date: 25 December, 2014

Venue: Shri Gurudev Sewashram, Agyaram Devi Mandir Crossing, Subhash Road, Ganesh Peeth, Nagpur (Maharashtra)

Organiser: Nagpur - Amit Singh 9373119140, 9823153431, Sonia 7276615047, C.R. Gaur 9422673269, Sanjay Gahawaar 9623859018, Manoj 9373118421, Roshan 8857992509, Uttam Singh 9096350011, Sardar Singh 9881273322, Kishan Chandel, Gulab Bais, Rahul Yadav, Pawan Thakur, R.S. Pawar, Shantanu Shinde, Gunwant Giridkar, Higana - Harihar Singh, Gadchiroli - Santosh Bandekar 8275840981, Nisha Kopade 9403440265, Arvind Kopade 9403444549, Chandrabhhan Chalakh 9420143388, Vijay, Nilesh, Ashok Chalakh, Kangra - Bharat Vidya, Bhaskar Kotare, Parshuram Bhandekar, Gajanan Neelkanth, Chamorasi - Pradeep Veeragade, Suresh Kagadelwar, Ravinder Bandekar, Vardha - Shri Pathak, Ravi Dhapate, Gajanan Thackrey, Chandrapur - Lakshman Bais, Anand Kashyap, Sumer Singh, S. Gavalpanchi, Gondiya - Rishi Shinde 9421882372, Raja Gautam, Paratwada - Rajinder Chandak 9960343399, 7223220670, Bansal 9422858484, Betul - Janaklal Mavase, Bhandar, Yavatmal - Pinki Gaur 9765107413, 7798394501, Narayan Singh Gor, Abhay


0 comments:

Post a Comment