Friday, December 26, 2014

Saubhagya Siddhi Gurutva Shakti Sadhana Mahotsav - Daman

Date: 26 December, 2014

Venue: Mahatma Gandhi Memorial Education Society, Sarvajanik Vidyalaya, Near Bus Stand, Daman (U.T.), Gujarat

Organiser: Jayaben Bhandari 9974863338, 9427415950, Dheerubhai 9998627009, Jagdish Bhai 9898057455, Shailesh Bhandari 9427947186, Dilipbhai 9924210217, Sanjay Sharma 9824131909, Ankit Bhandari 9824135207, Neetaben, Ramesh Bhai 9824684207, Devendra Rawal 9898685514, Abhishek  Singh 97235508356, Ramabhai, Sevabhai 9998827364, Jayesh Patel 9909012409, Champak Patel 9924333384, Narendra Rawal 9898685514, Ishwar Bhai 9978297676, Chandrakant 9879658162, Raju Parihaar 8530713436, Suman Vikram 9898789047, Naveen Bhai 9601347046, Pandit Jagannath 9427706008, Rajaram Verma 9276851080, Jisuben 9909876852, 7359224427, Pappu Bhai 874444440, Kishore Prajapati 9725373080, Udwada - Ushaben Bhandari 9376634119, Jagrutiben Bhandari 9824387859, Chandrakant Bhai 9879658162, Valsaad -  Hemant Bhai Desai 9662629349, Jayesh 09898477861


0 comments:

Post a Comment