Sunday, December 21, 2014

Dev Pitru Karya Shakti Siddhi Sadhana Mahotsav - Jaipur (Rajasthan)

Date: 21 December, 2014

Venue: Community Hall, Murleepura Scheme, Near Vegetable Market, Kediya Palace, Seekar Road, Jaipur (Rajasthan)

Organiser: Rajinder Saini 9252351921, Reena Upadhyay 9314114279, 9214179687, Sahiram Chaudhary 9929907910, Rambabu Sharma 9684726314, Kailash Sain 9829233772, Vijay Balaudia 9799398619, Radheyshyam Saini 9928474844, Mohan Sharma 9928370042, Dulichand Saini 9829418257, Mrityunjay Singh 9887840753, Mannalal Saini 9314729775, Rambabu Saini 9928139938, Ajay Dikshit 7610996226


0 comments:

Post a Comment