Wednesday, November 5, 2014

Mahavishnu Shiv-Lakshmi Shakti Sanyast Mahotsav - Lucknow

Date: 5, 6 November, 2014

Venue: Jyoti Ba Phoole Preksha Grah, Near Medical College Crossing, Lucknow (Uttar Pradesh)

Organiser: Lucknow - Pramod Chopra 9452181192, 9565164000, Dr. Sanjeev Kumar 9450055822, Rajinder Prasad 9454413275,  Dr. Ravi Kapoor 9473923689, Brijesh Singh 9335244401, Rajveer Singh 9838087024, Madhuban Yadav 9415156860, Praveen Singh 9450866013, A.K. Vajpayee 9415706193, Deepak Singh 9794772322, S.K. Vaishnav 9453140551, K.K. Nikhil 9935659468, Anjani Gihar 9198465802, Shiv Yadav 9795822393, V.K. Mishra 9839195143, Padmani Shriavastav 9235756727, Ajay Singh 9450003205, Gaya Baksh Singh 9044836153, Dr. B.S. Mishra 9454720757, Dr. S. Bisht 860156423, Sanjay Pal 5226533977, Indra Bhushan Shukla 5226533977, Jagdish Pandey 9696816636, Sangram Singh 9648683020, Dr. Dilip Shrivastav 9450362470, Harish Pandey, Sunil Kumar 9936154237, Praveen Singh Titu 9839681010, Roopesh Saxena 9454498300, Bhanu Pratap Pandey 9452271241, Gulab Rawat 9795322813, Abhishek Gupta 9919699999, Amit Chawla 9044230103, Babita Katiyar 9450844003, Dr. Rakesh Verma 9415502501, Sudesh 9415918730, Nisha Singh 9807148632, Raja Vajpayee 9336218946, Amrish 9450665530, K.K. Singh 9450666250, Rajkumar Soni 9450646879, Avadhesh Shrivastav 9235619080, Anil Nigam 8858056920, Abhimanyu Sharma 9450093762, Dr. Pramod Yadav 9335162337, A.S. Katiyar 9415473704, Mahipal Singh 9451309698, Rajiv Dikshit 7505380431, Chedilal Gupta 9455250576, Pankaj Shrivastav 8655539616, Chaitanya Shrivastav 9236226841, Siddhanath Mehrotra 8960572106, Punit Shrivastav 9648838686, Rajesh Yadav 9956539647, Rajesh Pandey 9452062074, Atul Dikshit 9415023936, Pramod Saxena 9336841230, Satish Chandra 737630758, Sunil Mehrotra 9919151000, Bacharava - Akhilesh Verma 9450742182, Dinesh Verma 9125436511, Abhishek Pandit 8739060413, Allahabad - Ajay Verma 91986037, Ghanshyam Dubey 9935078481, Barabanki -  Ram Milan Verma 8953540412, Kiran Lata 9235113838, Basti - Vidha Sagar 9838610852, Satya Kumar 9839552852, Mishrilal 9918281114, Pankaj Shrivastav 8795839458, Rama Bhuaal Chaudhari 9838286003, Yogender Singh 9554988371, Shahjahanpur - Satya Prakash Verma 8081204471, Durgesh Mishra 9793450466, Anoop, Visheshwar 9582445702, Pramod Mishra 9450419596, Sitapur - Rajinder Awasthi 9451239598, Ramsingh 9415524601, Hetram Pal 9721696979, Auraiya - Tehraj Singh 9412284006, Virender Trivedi 9760935304, Anand Yadav 9759927272, Chitrakoot - Gayatri Tiwari 9451048541, Kanpur - Mahender Singh Yadav 9450227356, Neelam Singh Gaur 9450134537, Pramod Kumar 9389153997, Ram Nivas Pal 9795295517, S.K. Madavi 7607505250, Faizabad- Pramila Singh 8052609030, Ashish Maurya 9336705965, Ranvijay Singh 94157119092, Indu Prajapati


0 comments:

Post a Comment