Sunday, November 30, 2014

Gauri Mahadev Dhan Lakshmi Sadhana Mahotsav - Dehradun (Uttarakhand)

Date: 30 November, 2014

Venue: Goyal Dharamshala Ground, In front of Niranjanpur Vegetable Market, Dehradun (Uttarakhand)


Organiser: Manoj Verma 8130379915, Harish Prasad Gairola 9411340619, Durga Prasad 7895532573, Harish Sharma 9720653140, Ram Suresh Mahajan 9412018633, Suresh Chand Sharma, B.K. Sharma 927255396, Chotelal Maurya 9897403246, Sandeep Maurya 8979327910, Omprakash Maurya, Neeraj Maurya 8755332976, Rajesh Saxena 8006427429, Ramesh Chandra Bhatt, Vikas Nagar - Dr. A.K. Chaubey 9897849139, 9412032833,  Tihari Garwal - Swami Prakashanand 9690139135, Saharanpur - Pankaj Kanwar 9410247805, Anil Gupta 9411296139, Pehal Singh, Arvind Sehgal, Brajesh, Pramod, Haridas 8410809293, Sandeep Pundir 9411666934, Govardhan, Sumit Aggarwal, Roorkee - Navrang Lal, Mujjafarnagar - Umesh Aggarwal 9720834940, Delhi- Sumit Sinha 9953953835


0 comments:

Post a Comment