Tuesday, August 21, 2012

Tripur Sundari Sadhana Shivir - Sarangarh (Chhattisgarh)

Date: 21,  22 August, 2012

Venue: Premises of Agricultural Produce Market, Sarangarh, District Raigarh (Chhattisgarh)

Organiser: Champa Ishwar Devangan 9424211040, Naresh Yadav 9301614058, Ravishankar Swarnakar 9691367425, 9329354035, Vijender Patnaik 9300971451, Naresh Chandra 9329708569, 9584304948, Dinesh Mahajan 9993583376, Prakash Srivaas 9300785999, Narender Mehar 9302231160, 9329661954, Krishna Devangan 9300765726, Abhay Bareth 9301590017, Raju Srivaas 9329733221, Thvait (Khem) 9406270422, 9300527625, Avdhesh Thethvaar 9329629846, Maya Pujari 9300159503, Mukesh Mittal 9425251070, Narender Chandra 9977019215, Sury Kumar Tiwari 9425252175, Raj Kumar Kesharwani 9425573371, 9329191881, Vijay Sharma 9406220611, Ravi Gupta 9406057687, Suraj Kesharwani 9827893330, Amit Malik 9827881800, Virender Nirala 9753386888, Vijay Gupta 9303214614, Rakesh Yadav 9300610932, Ankit Kesharwani 9300616021, Shivkumar Swarnakar 9425573606, Sadanand Sarthi 9303048081, Prem Devangan 9329750921, Sanjay Chauhan 9329259228, Puniram Nishaad 9329698879, Krishna Lal Chandra 9301139902, Dharmender Maitri 9406028687, Anup Yadav 9300681482, Gopal Maitri 9406028687, Sanjeev Thakur 9300253728, Manoj Jaiswal 9098410738, Satish Kesharwani 9981235135, Phoolesh Chandra 9329387487, Ghanshyam Bansal 9300770404, Sharad Thavait 9300660121, Sonalika Rawat 9907950145, Maitri Sir 9406039264, Banwari Srivaas 9303278971, Kuldeep Singh Ahuja 9300770287, Krishna Srivaas (Jashpur) 9907954875,Virender Tiwari

0 comments:

Post a Comment