Friday, April 19, 2013

Shivshakti Yukt Sadguru Janmohatsav / Amrit Mahotsav - Manglapur - Butwal (Nepal)

Date: 19, 20, 21 April 2013

Venue: Ram Janaki Temple Premises (Raja Bhartuhari Tapobhoomi), Manglapur, Butwal District, Nepal

Organizer: Manglapur - Govind Chaudhary 9847048824, Mahendra Sharma 9816458761, Dashrath Prasad Chaudhary 9847077858, Bharat Regmi 9847066023, Santram Chaudhary 9847051860, Krishna Pokhel 9847051860, Madhav Pokhel 9847279936, Pushpa Pokhel 9847066500, Vishnu Pandey 9847051093, Rajesh Pandey 9847066743, Sirjana Bhusal 9847039526, Vindu Rana 9847047174, Parvati Podel 9847054163, Dil Bahadur 9847050346, Khageshwar Pun 9847382337, Kashi Chaudhary 9847078393, Jageshwar Prasad Chaudhary 9811525200, Panchram Chaudhary 9847032516, Nayan Sindhu Chaudhary 9847050806, Anita Javaali 9808788373, Vikram Chaudhary 9804463845, Nirmala Shresth 980267077509, Rekha Pun 9804473772, Neelam Sharma 9847042470, Tej Thapa 9807547387, Janu Bhusal 071-560480, Durga Devi 9847077509, Ganesh Pandey 9847031886, Vetwalia - Man Bahadur Chaudhary 9806902338, Vechan Kanwar 9819477123, Angad Chaudhary 9841359957, Dwarika Bhusal, Butwal - Baburam Acharya 9847024227, Dr. S.K. Dhitaal 9847027155, Chandra Joshi 9847035054, Gyaneshwar Vijmay9857020356, Shambhu Nepal 9847046244, Sudan Vaskota 9847033820, Sudhir Kshetri 9857029745, Neelam Shahi 9857027126, Sunita Joshi 9847053924, Manohar Vajimay 9857025555, Santosh Karki 9847027354, Neetu K.C. 9847192105, Lochan Dhakaal 9847034875, Rachna Regmi 9847280665, Vishnu Bahadur 9847024015, Tilakram Adhikari 9857029323, Shivprasad Pradhan 9847018933, Anil Gautam 9847024705, Roop Chand Kamu 071-550148, Shyamsundar Pradhan 9847026135, Palpa - Rishiram Gyawali 075-521247, Jogratan Tuladhar 075-520781, Bhagadram Somre 9847112099, Pokhara - Taulesh Nikhil 9842832621, Rajkumar Shreshth, Deepak Paranjuli 9846035740, Virat Nagar - Vishal Pandey 9852023325, Narender Das 9842832621, Kathmandu - Gopi Koirala 9841305182, Vedprasad Dhimire 9851068912, Shiv Dhakaal 9841897776, Ramesh Neopane 9871111974, Vodhraj Tripathi, Durga Neopane, Sunil Sigdel, Goravi - Vishnu Khagal
 
 
 
 

0 comments:

Post a Comment