Sunday, November 4, 2012

Savitri Saubhagya Sadhana Mahotsav - Saharanpur

Date: 4 November, 2012

Venue: Vaishya Agrawal Dharamshala, Gaushala Road, Near Khumran Bridge (Pul), Sasharanpur (U.P.)

Organiser: Pankaj Kanwar, Neelu Kanwar 09410247805, Hari Das 09411408812, Amit Gupta 09758554697, Anil Gupta 9411296139, Sumit Agrawal 09627239940, Vikas Dheeman 09719606142, Govardhan, Dehradun - Swami Prakashanand 9690139135, Harish Prasad Gairola, Ram Suresh Mahajan 09412018633, Mohit Saraswat 9760400033, Prakash Maurya 9412997644, Ramesh Bhatt 9410354689, Kapil Bajaj 09897257785, Vikasnagar - Dr. S.K. Chaubey 9412058183, Nirmal 08909157255, Vinod Gupta 09837602294, Adityanarayan Dev 09045925225, Ramgarh - Shiv Prasad 09627057025, Gangoh - Ishwarsingh 08650141788, Kuldeep 09456616775, Updesh Tyagi 09634956111, Satish 08171598915, Roorkee - Nauranglal 09758959600, Meerut - Rajinder 9760802123, Chandigarh - Tulasingh Rana 8699102389
 
 

0 comments:

Post a Comment