Saturday, October 20, 2012

Markanday Pranit Lakshmi Sadhana Shivir - Gadchiroli (Maharashtra)

Date: 20 October, 2012

Venue: Suprabhat Mangal Karyaalay, Aarsori Road, Gadchiroli (Maharashtra)

Organiser: Gadchiroli - Arvind Kodape 9403444549, Chandrabhan Chlaakh 9420143388, Santosh Mandekar 8275840981, 8007292529, Satish Kodap, Vijay Kripakar, Kundhada - Gajanan Pallivaar 8055054917, Vijay Shrikondawar 9595707432, Nandu Wadhane, Santosh Dudhwade, Aman Saatpude, Dashrath Kundhadkar, Bhaskar Kothare, Parshuram Mandekar, Bharat Vaidya, Chamorshi - Suresh Kagdelkar, Nainukhar, Navegaon - Rajinder Bhandekar, VilaasDudhbade, Neelkanth, Armori - Vaaman Shainde, Sanjay Bilvaikar, Korba - Jhaduram Sahu, Vaidyabai, Arun Nakke, Devari - Yashwant Rajkondawar 9420617764, Bhuneshwar Rode, Chandrapur - Sanjay Gwalapanchi, Nagpur - Amitsingh Gaur 9373119140, Gunwat Girdkar 9960367567, Chatrapalsingh Gaur, Gulab Bais, Sarthar Chauhan, Kisan Chandel 9373118985, Pawan Bais, Manoj Thaku, Rosh Chauhan, Shantanu Shainde, Rahul Yadav, Arun Mankar, Uttamsingh Gaharwar, Sanjay Gaharwar, Kanhaan - Bhaurao Thackrey Annaji ki Mandali, Bhushan, Hingana - Sharmaji

0 comments:

Post a Comment